home

wie is

links

contact

info

review

zoek

engels

Prachtige ‘De Parken’-wandeling combineren met gastvrij atelierbezoek!

Kunstenaar Annemarie Gorter heeft om haar Open Atelierdagen luister bij te zetten speciaal voor u een route door de vier prachtige stadsparken van Apeldoorn (‘Oranjepark’, ‘Wilhelminapark’, ‘Verzetstrijderspark’/‘Marialust’ en ‘Prinsenpark’)  uitgestippeld. Ze vindt het leuk om de mooie omgeving, de wetenswaardigheden en een stukje geschiedenis van ‘De Parken’ met u te delen. U hebt de link bij het atelierbezoek ontvangen; via de buttons op het kaartje en op de pagina’s kunt u naar ieder ander deel van de route switchen.

NB. Deze stadsparken liggen allemaal in de wijk ‘De Parken’, een rijksbeschermd stadsgezicht; een van de grootste, oudste en daarmee unieke villawijken in Nederland. 

Om te starten; klik op een van de buttons op de kaart A t/m G


overzichtskaart stadsparkenroute Apeldoorn (4,1 km) 


Prinsenpark

De aanleg van de grootschalige villawijk ‘De Parken’ hebben we te danken aan de exploitatiedrift en het goede koopmansinstinct van fabrikant en grootgrondbezitter Hendrik Christiaan Van der Houven van Oordt (1837-1903). Hij kocht in 1874 het landgoed De Pasch met de intentie het op te delen in (woon)kavels, om die weer door te verkopen. Dat werd het eerste deel van De Parken, dat deel dat het dichtst bij het centrum ligt. Ter bevordering van de verkoop legde hij een park (Het Oranjepark – aan de gemeente geschonken in 1875) aan waar de kavels omheen waren gesitueerd. Door de grote toeloop van vermogenden, vaak renteniers uit de voormalige koloniën of het westen van Nederland, fabrikanten en hoge ambtenaren, slaagde die verkoop prima en herhaalde hij deze inmiddels beproefde methode nog tweemaal, namelijk bij de ontwikkeling van het Wilhelminapark (aan de gemeente geschonken in 1889) en Verzetstrijderspark (aan de gemeente geschonken in 1890). 

Klaarblijkelijk vond jonkheer Van Haersma de With deze werkwijze aantrekkelijk, want nadat hij in 1892 de villa Marialust met de omliggende grond, het huidige Verzetstrijderspark, van H.C. van der Houven van Oordt had gekocht, kocht hij in 1896 ook nog de grond van het oude landgoed Marialust. Dat strekte zich uit tot de huidige Mr. Van Hasseltlaan en de Laan van Kerschoten. De intussen weduwe geworden mevrouw Van Haersma de With had niet alleen ook het idee opgevat een park aan te leggen ter bevordering van de verkoop van de kavels, maar ze wist de gemeente nu zelfs vóóraf voor haar karretje te spannen. In 1902 legde de gemeente het park aan naar een ontwerp van de gemeente-architect Gerrit de Zeeuw. Men begon met het graven van twee vijvers (die op een natuurlijke leemlaag rusten - het was vroeger een drinkplaats voor de dieren), maar op 4 februari 1903 brak een staking uit onder de werklieden. Zij werden vervangen door andere werklieden, die blijkbaar wél voor die ene gulden per dag wilden werken. Het park kreeg de naam ‘het Nieuwe Park’ en later ‘Prins Hendrikpark’, maar vanaf 1906 werd het ‘Prinsenpark’ genoemd.


In het Prinsenpark staat sinds 1990 een monument ontworpen door R. Prins ter herinnering aan de deportatie van alle mensen uit de Joodse psychiatrische inrichting ‘Het Apeldoorsche Bosch’ uit WOII (1943). De bewoners, waaronder ook kinderen en personeel – zo’n 1300 mensen – werden op transport naar Auschwitz gezet. Van hen is nooit meer iets vernomen. Een deel van het personeel werd vernietigd in Auschwitz. Een deel werd naar Westerbork en later naar Auschwitz afgevoerd. Hooguit veertien mensen kwamen terug. Zo’n 150 personeelsleden konden vluchten. De helft daarvan overleefde de oorlog. Op het monument staat: ‘Nooit heb ik wat ons werd ontnomen zo bitter, bitter liefgehad’.


Frisolaan 24

Aan de noordzijde van het Prinsenpark staat een markante in neo-classicistische vrijstaande villa (1915), gebouwd door architect J.A. Wijn uit Apeldoorn. Het neo-classicisme wordt benadrukt door de centrale indeling en de symmetrie. De zuilen, de fries en de bogen werken allen mee aan eigen karakter van de woning, die schuin staat ten opzichte van de weg, waardoor de suggestie van een landhuis of State wordt onderstreept.


vervolg: klik op F

E
F
D
C
G
B
A
A
E

Een Gorter kleurt je dag!

info@annemariegorter.nl |  055  576 76 27 

Kastanjelaan 23  |  7316 BM Apeldoorn      AMG | © | 2022

Aan informatie op deze site kunnen geen rechten worden verleend. 

Niets van deze site mag worden gebruikt, verveelvoudigd of gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ontwerper.